浅山一伝流

SHODEN GATA

1.Hiki Otoshi
2.Kakae Komi
3.Kote Gaeshi
4.Iri Chigai
5.Ete Nage
6.Ryote Dori
7.Ryomuna Dori
8.Kasumi Gaeshi

CHUDEN GATA

9.Hiki Tate
10.Marumi
11.Gyakute Nage
12.Mojiki Gaeshi
13.Ichimonji
14.Gyakumuna Dori
15.Eri Jime
16.Maerata Dori

OKUDEN GATA

17.Mae Sousyu
18.Katate Jime
19.Gyakutora Gaeshi
20.Uchikomi no Osae
21.Kasumi Gaeshi
22.Ushiro Sousyu
23.Yoko Hikiotoshi
24.Koshi Gaeshi